Liên kết

Thiết bị thử nghiệm ngành túi xách

Thiết bị thử nghiệm ngành túi xách

Máy thử độ bền khóa kéo giỏ xách
Mã SP: SS-800
Tiêu chuẩn:
Máy thử ma sát gập cao su
Mã SP: SS-727
Tiêu chuẩn:
Máy áp lực thủy tĩnh
Mã SP: SS-755C
Tiêu chuẩn:
Máy thử mài mòn dạng xoay tròn
Mã SP: SS-628
Tiêu chuẩn:
Máy thử va đập rơi giỏ xách
Mã SP: SS-620D
Tiêu chuẩn:
Máy thử quai giỏ xách
Mã SP: SS-554
Tiêu chuẩn:
Máy thử mài mòn bánh xe giỏ xách
Mã SP: SS-553
Tiêu chuẩn:
Máy thử quai túi xách
Mã SP: SS-552
Tiêu chuẩn:
Máy thử hành trình bánh xe giỏ xách
Mã SP: SS-550B
Tiêu chuẩn:
Online: 10     Today: 59     Total: 72881