Liên kết
Thang xám so màu
Thang xám so màu
  • Thang xám so màu

  • Giá : Liên Hệ
  • Mã SP : SS10-001
  • Lượt xem : 655
Thông Tin Sản Phẩm
Thông Tin Sản Phẩm
Các sản phẩm khác
Các sản phẩm khác
Cao su máy thử nghiệm mài mòn STOLL
Mã SP: KT/CS-004
Tiêu chuẩn:
Giấy nhám thử nghiệm mài mòn STOLL
Mã SP: KT/ST-003
Tiêu chuẩn:
Muối thử nghiệm Morton
Mã SP: KT/MT-002
Tiêu chuẩn:
 Bột giặt thí nghiệm PUREX
Mã SP: KT/PR-001
Tiêu chuẩn:
SS3-010 Mẫu ảnh chuẩn đường may AATCC
Mã SP: SS3-010
Tiêu chuẩn:
SS3-009 Tấm chuẩn không lưu vết AATCC
Mã SP: SS3-009
Tiêu chuẩn:
SS3-008 Tấm chuẩn lưu vết AATCC
Mã SP: SS3-008
Tiêu chuẩn:
 SS3-007 Sàn chuẩn thử lem màu AATCC
Mã SP: SS3-007
Tiêu chuẩn:
SS3-006  Hóa chất thử thấm dầu AATCC 118
Mã SP: SS3-006
Tiêu chuẩn:
SS3-005 Giấy thử thấm nước AATCC
Mã SP: SS3-005
Tiêu chuẩn:
SS3-004 Vải thử bền màu AATCC 162
Mã SP: SS3-004
Tiêu chuẩn:
SS3-003 Len chuẩn thử bền màu AATCC
Mã SP: SS3-003
Tiêu chuẩn:
SS3-002 Thước xám so màu AATCC
Mã SP: SS3-002
Tiêu chuẩn:
SS6-010 Bánh đá mài mòn AKRON
Mã SP: SS6-010
Tiêu chuẩn:
SS6-009 Thước xám so màu
Mã SP: SS6-009
Tiêu chuẩn:
SS6-006 Tơ lụa thí nghiệm đơn sợi 2-1
Mã SP: SS6-006
Tiêu chuẩn:
SS6-005  Vải thử lem màu đơn sợi
Mã SP: SS6-005
Tiêu chuẩn:
SS6-001 Vải thí nghiệm đa sợi
Mã SP: SS6-001
Tiêu chuẩn:
SS5-004 EMPA 104 Vải thử nghiệm bền màu
Mã SP: SS5-004
Tiêu chuẩn:
SS5-001 Màng PVC thử nghiệm bền màu
Mã SP: SS5-001
Tiêu chuẩn:
SS9-008 Dầu máy thử độ bục
Mã SP: SS9-008
Tiêu chuẩn:
SS9-007 Cao su máy thử độ bục
Mã SP: SS9-007
Tiêu chuẩn:
SS9-006 Chổi sắt máy AKRON
Mã SP: SS9-006
Tiêu chuẩn:
SS7-005 Tấm gắn mẫu máy TABER
Mã SP: SS7-005
Tiêu chuẩn:
SS9-033 Khuôn dao cắt mẫu lazer
Mã SP: SS9-033
Tiêu chuẩn:
SS9-029 Đồng hồ đo độ dày vật liệu
Mã SP: SS9-029
Tiêu chuẩn:
SS9-025 Bóng đèn UV thử biến vàng
Mã SP: SS9-025
Tiêu chuẩn:
SS9-023 Bóng đèn huỳnh quang chuẩn so màu
Mã SP: SS9-023
Tiêu chuẩn:
SS9-021 Bóng đèn Suntest
Mã SP: SS9-021
Tiêu chuẩn:
SS9-002 Giấy nhám thử nghiệm mài mòn DIN
Mã SP: SS9-002
Tiêu chuẩn:
SS9-028 Thiết bị đo độ mềm da
Mã SP: SS9-028
Tiêu chuẩn:
SS9-027 Dụng cụ đo độ dày của da
Mã SP: SS9-027
Tiêu chuẩn:
SS4-010  Bộ dụng cụ kiểm tra Niken
Mã SP: SS4-010
Tiêu chuẩn:
SS4-009 Thang xám so màu
Mã SP: SS4-009
Tiêu chuẩn:
SS4-008 Nylon thử biến vàng
Mã SP: SS4-008
Tiêu chuẩn:
SS4-007 Vải kiểm tra biến vàng
Mã SP: SS4-007
Tiêu chuẩn:
SS4-006 Giấy thấm thử nghiệm biến vàng
Mã SP: SS4-006
Tiêu chuẩn:
SS4-004 Màng phim PVC
Mã SP: SS4-004
Tiêu chuẩn:
SS4-003 Len chuẩn thử nghiệm bền màu
Mã SP: SS4-003
Tiêu chuẩn:
SS4-002 Vải thử nghiệm bền màu ma sát
Mã SP: SS4-002
Tiêu chuẩn:
SS4-001 Vải thí nghiệm đa sợi DW
Mã SP: SS4-001
Tiêu chuẩn:
SS4-002
Mã SP: SS4-002
Tiêu chuẩn:
SS010-009 Vải thí nghiệm đa sợi DW
Mã SP: SS010-009
Tiêu chuẩn:
SS010-008 Vải thử nghiệm
Mã SP: SS010-008
Tiêu chuẩn:
SS010-007 Vải bông thử nghiệm
Mã SP: SS010-007
Tiêu chuẩn:
SS010-006 Tấm nhựa thử bền màu mồ hôi
Mã SP: SS010-006
Tiêu chuẩn:
SS010-005 GB Chất chuẩn thử bền màu
Mã SP: SS10-005
Tiêu chuẩn:
SS10-004 Bột giặt thí nghiệm bền màu
Mã SP: SS10-004
Tiêu chuẩn:
SS010-010 Vải chuẩn thử nghiệm
Mã SP: SS010-010
Tiêu chuẩn:
SS010-001 Thước xám so màu GB250 & GB/T251
Mã SP: SS010-001
Tiêu chuẩn:
SS010-003 GB T730-2008 Len chuẩn thử bền màu
Mã SP: SS010-003
Tiêu chuẩn:
SS010-002 GB/T Vải thử nghiệm bền màu
Mã SP: SS10-002
Tiêu chuẩn:
SS3-001 Bảng chuẩn so màu 9 bậc AATCC
Mã SP: SS3-001
Tiêu chuẩn:
Online: 12     Today: 59     Total: 72881